Басты бет » Тесттер!!!

Дене импульсі (физикадан тест)2.    Пскальмен  өлшенетін физикалық шама
A.    жұмыс
B.    қуат
C.    қысым
D.    масса
E.    күш
3.    Кедергісі  20 Ом болатын реостаты көлденең қимасының ауданы 10 мм2  болатын никель сымынан жасалған.  Сымның ұзындығы (ρникель=42*10-2 Ом*мм2/м)
A.    2,75*102 м
B.    4,76*102 м
C.    5,04*102 м
D.    3,45*102 м
E.    5,58*102 м
4.    Тербеліс теңдеуі     болса,  онда тербелістің сызықты  жиілігі
A.      рад
B.     
C.    0,5 с
D.    2 Гц
E.    0,02 м

5.    Толқын  ұзындығы  300 м,  жылдамдығы 300 м/с –ке тең  толқынның периоды
A.    15 с
B.    0,3 с
C.    7 с
D.    5 с
E.    10 с
6.    Краннан  бірінен кейін бірі екі су тамшылары түседі.  Екінші тамшыға қатысты бірінші тамшының қозғалысы
A.    Бірқалыпты төмен
B.    Бірқалыпты үдемелі төмен
C.    Бірқалыпты үдемелі жоғары
D.    Қозғалмайды
E.    Бірқалыпты жоғары
7.    Қатаңдығы 200 Н/м  серіппеге  20 Н күш әсер еткенде,  оның диформациясының шамасы.
A.    0,2 м
B.    0,3 м
C.    0,4 м
D.    0,1 м
E.    0,5 м
8.    Денені  10 м биіктікке  қозғалыс бағытымен  бағыттас 400 Н күшпен тік  жоғары көтерілген. Сол кездегі  атқарылған жұмыс
A.    40 кДж
B.    40 Дж
C.    400 Дж
D.    4 Дж
E.    4 Дж
F.    4 кДж
9.    Массасы     m  дене   -жылдамдықпен  қозғалуда.  t- уақытта  оған     күш әсер етті,  нәтижесінде дене    үдеумен қозғалады.  Күш импульсі:
A.     * t
B.     *
C.    m*
D.     
E.    m*

10.    Рычагқа  әсер етуші күш  4 Н.  Күш иіні  0,4 м болса,  күш моменті
A.    10 Н*м
B.    4,4 Н*м
C.    1,6 Н*м
D.    1 Н*м
E.    0,16 Н*м
11.    1 г судағы  зат мөлшері (мольмен):
A.    0,061 моль
B.    0,052 моль
C.    0,054 моль
D.    0,058 моль
E.    0,056 моль
12.    Массасы 5,4 кг-ға тең алюминий құйымадағы заттың  мөлшері (М(Al)=27*10-3 кг/моль):
A.    100 моль
B.    250 моль
C.    150 моль
D.    200 моль
E.    300 моль
13.    Магнит индукциясының өлшем бірлігі:
A.    Вт
B.    А
C.    Н
D.    Вб
E.    Тл
14.    Егер 1 секундта Күннің  жалпы сәуле шығару энергиясы  3,8*1026 Дж болса,  оның массасының азаю шамасы
A.    4,2*107 кг
B.    4,2*109 кг
C.    4,2*106 кг
D.    4,2*1010 кг
E.    4,2*108 кг
15.    Массасы 1 кг,  жылдамдығы  3 м/с арбашаның кинетикалық  энергиясы 2 есе артуы үшін атқарылатын жұмыс:
A.    4,5 Дж
B.    36 Дж
C.    18 Дж
D.    9 Дж
E.    3 Дж
16.    Массасы  m  оқ   жылдамдықпен горизонталь қозғалып тегіс бетте жатқан массасы  М денеге барып тиеді.  Оқ оның ішінде қалып қойса,  дененің  қозғалыс жылдамдығы:
A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
17.    Газға  100 Дж жылу мөлшерін жұмсағанда  сыртқы күштердің  жұмысы 300 Дж болды. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі:
A.    200 Дж
B.    100 Дж
C.    400 Дж
D.    0
E.    500 Дж
18.    Электрон үдетуші  өрісте  300 В нүктеден  потенциалы  200 В  нүктеге орын ауыстырған. Өрістің жұмысы:
A.    1,6*1015 Дж
B.    1,6*10-15 Дж
C.    1,6*10-17 Дж
D.    1,6*1017 кДж
E.    1,6*1017  Дж
19.    Жазық  конденсатордың электр өрісіне орнатылған газ разрядты түтікшедегі  катод сәулелерінің ауытқуын анықтаңыз
 
A.    Төмен қарай ауытқиды
B.    Солға ауытқиды
C.    Жоғары қарай ауытқиды
D.    Ауытқымайды
E.    Оңға қарай ауытқиды
20.    Параллель  екі өткізгіш арқылы  ток қарма-қарсы  бағытта жүргенде,  олар  өзара
A.    тебіледі
B.    Кулон күшінің  әсерінен айналады
C.    тартылады
D.    бір жаққа  қарай айналады
E.    алғашында тартылады,  содан соң тебіледі
21.    Катушканың индуктивтілігі мен конденсатордың сыйымдылығын  2 есе артырғанда,  тербелмелі контурдағы еркін электр тербелістерінің  периоды:
A.    4 есе кемиді
B.    2 есе артады
C.    2 есе кемиді
D.    өзгермейді
E.    4 есе артады
22.    Рентген  түтігінің катоды  мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы   .  Рентген сәулелерінің  максимал жиілігі  
A.     
B.     
C.     
D.     
E.     
23.    Рентген  түтікшесі  50 кВ кернеумен  жұмыс істейді.  Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы:  
A.    0,025 нм
B.    0,0025 нм
C.    0,25 нм
D.    25 нм
E.    3 нм
24.    Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың  қайсысында шапшаң қозғалатнын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан  тұратын із қалдырады?
A.    Қалың қабатты фотоэмульсия 
B.    Күкіртті  цинкпен қапталған экран
C.    Көпіршікті камера
D.    Гейгердің газ разрядты санағышы
E.    Вильсон камерасы
25.    Суреттегі  1-2, 2-3 және 3-1 процесстер:
 
A.    1-2- изохора;  2-3 – изотерма;  3-1 – изобара.
B.    1-2 – изотерма; 2-3 – изобара; 3-1 –изохора.
C.    1-2 –изотерма; 2-3 – изохора; 3-1 –изобара.
D.    1-2 –изохора;  2-3 – изобара; 3-1 – изотерма.
E.    1-2 – изобара;  2-3 – изотерма;  3-1 – изохора.
26.    Кернеулігі  10 кВ/м  өрістегі  электронның  үдеуі: (электрон  үшін   m=9,1*10-31 кг,  e=1,6*10-19 Кл)
A.    0,76*1015 м/с2
B.    1,76*1015 м/с2
C.    2,76*1015 м/с2
D.    1,76*10-15 м/с2
E.    0,76*10-15 м/с2
27.    Тұрақты  кернеу көзіне қосылған тізбектің  кедергісі  100 Ом.  Осы тізбекке қосылған,  ішкі кедергісі  1 Ом,  амперметрдің  көрсетуі  5 А.  Амперметр жалғағанға  дейінгі  тізбектегі ток күші:
A.    0,505 А
B.    0,198 А
C.    19,8 А
D.    50,5 А
E.    5,05 А
28.    Тербелмелі контурдағы , гармоникалық электромагниттік  тербеліс кезінде,  конденсатордың  электр өрісінің  энергиясының максимал мәні  50 Дж,  ал  катушканың  магнит  өрісінің энергиясының максимал мәні  50 Дж  болды.  Контурдың  электромагниттік  өрісінің  толық  энергиясы:
A.    100 Дж
B.    150 Дж
C.    -50Дж
D.    50 Дж
E.    -100 Дж
29.    Нәрсе кескінен  5 сесе ұлғайту үшін  лабораториялық  линзадан (F=13 см) нәрсе  мен  экранның ара қашықтықтары
A.    d=1,56 см;      f=7,8 см
B.    d=15,6 см;      f=78 см
C.    d=1,56 см;      f=78 см
D.    d=15,6 см;      f=7,8 см
E.    d=0,16 см;      f=0,78 см
30.    Егер гелий    изотобының  ядросы  үшін  байланыс  энергиясы 28,3 МэВ,  гелийдің   изотопының  ядросы   үшін 7,7 МэВ,  тритий  ядросы үшін  8,5 МэВ,  дейтерий  ядросы  үшін  2,2 МэВ  болса,  мынадай реакция    кезіндегі  бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз
A.    26,9 МэВ
B.    14,3 МэВ
C.    25,3 МэВ
D.    31,3 МэВ
E.    46,7 МэВ

Санат: Тесттер!!! | Салған: Maxo | Уақыты: 15-11-2010, 22:37
Көрулер: 3763 | Жүктелді: 55 | Рейтингі: 0.0/0
Барлық түсініктер: 0
Түсініктерді тек сайтқа тіркелгендер ғана қоса алады!
[ Тіркелу | Кіру ]
Жоғары