Басты бет » Тесттер!!!

Шаруашылық құқық пәнінен тесттері1. Шаруашылық жүргізу құқығы дегенеміз не?
в) Мүлікті мемлекеттен меншік иесі ретінде алған және билік ету құқықтарын заңды құжаттарымен белгіленген шекте жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың заттық құқығы б. т.

2. Кәсіпорындарда мүлікті қай құжатта бекітеді?
б) Кәсіпорынның дербес балансында

3. Меншік иесі өзі құрған кәсіпорынның шаруашылық жүргізілуіне мүлікті пайдаланудан келтірілген таза табыстың қанша бөлігін алуға құқылы?
г) 1

4. Шаруашылық жүргізу құқығының объектісі?
б) Егерде заңда ерекше көзделмесе онда кез-келген мүлік б. т.

5. Коммерциялық ұйымның мақсаты?
в) Табыс келтіруді көздейтін ұйым

6. Коммерциялық ұйымдарды көрсет?
г) АҚ, ЖШС, толық серіктестік және т.б.

7. Заңды тұлғалар не құра алады?
а) бірлестік

8. Заң тұлғаның атауы жазылған мөрі және сонымен қатар тағы несі болуға тиіс?
б) Дербес балансы

9. Коммерциялық емес ұйымның мақсаты?
г) Табысты келтіре алмайтын және алынған таза табысын қатысушыларға үйлестірмейтін ұйым

10. Коммерциялық емес ұйымдарды ата?
б) Мекеме, қоғамдық қор, діни бірлестік және т.б.
 
11. Заңды тұлғалар өз қызметімен айналысу үшін қандай құжат алу керек?
а) Лицензия

12. Заңды тұлғалар қандай құжаттар негізінде жұмыс істейді?
б) Заң құжаттары мен құрылтай құжаттары

13. Шаруашылық серіктестік дегеніміз не?
в) Жарғылық капиталы құрылтайшылардың үлесіне бөлінген коммерциялық ұйым

14. Заңды тұлғалардың жарғысын кімдер бекітеді?
г) Құрылтайшылары

15. Мемлекеттік меншік қандай түрінде көрінеді?
б) Республикалық және коммуналдық

16. Барлық мүдделі адамдар заңды тұлғаның қандай құжатымен танысуға құқылы?
г) Жарғысымен

17. Толық серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін кімдер белгілейді?
в) Құрылтайшылары

18. Толық серіктестік дегеніміз не?
а) Өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік

19. Мүлікті іс жүзінде иеленуді жүзеге асыруды заң жүзінде қамтамасыз ету құқығы
в) Иелену

20. Меншіктің неше нысаны бар?
б) 2

21. Борышкер дегеніміз кім?
г) Белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға тиісті адам

22. Меншік құқығының мерзімі?
в) шексіз

23. Несие берушінің міндеті?
а) Борышқордан атқарылғанды қабылдау

24. Меншікті қандай категория ретінде түсінеміз?
б) Экономикалық және мемлекеттік

25. Билік ету құқығы дегеніміз?
б) Мұліктің заң жүзіндегі тағдырын белгілеу

26. Иелену құқығы дегеніміз?
д) Дұрыс жауабы жоқ

27. Екі немесе бірнеше адамның меншігіндегі мүлік оларға қандай меншік құқығымен тиесілі болады?
б) Ортақ

28. ҚР-сы аумағындағы ақшалай міндеттемелер қалай жүргізілуі тиіс?
г) Евромен

29. Қай меншікте болатын мүліктің саны мен құны шектелмейді?
в) Жеке

30. Бір немесе бірнеше адам құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген серіктестік қандай серіктестік болып табылады?
г) ЖШС

31. Мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және билік ету құқығы қалай аталады?
а) Меншік құқығы

32. Акционерлік қоғамның қай құжатының бекіту тәртібі ҚР-ның заң актілерімен белгіленеді?
г) Жарғысы

33. Меншік иесі жоқ н/е иесі белгісіз зат не меншік иесі оның меншік құқығынан бас тартқан зат қандай болып танылады?
б) Иесіз

34. Басқару, әлеуметтік-мәдени немесе өзге де коммерциялық емес сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру үшін құрылтайшы құрған және қаржыландыратын ұйым қалай аталады?
а) Мекеме

35. Қоғамдастық (одақ) қандай ұйым болып танылады?
в) Коммерциялық емес

36. Қай ұйымға өздері берген мүлікке, соның ішінде мүшелік жарналарға құқықтары сақталмайды?
а) Діни бірлестіктерге

37. Қай ұйымға өздері негізгі ұйымының борыштары бойынша жауап бермейді?
в) Еншілес

38. Кооператив мүшелері неше адамнан кем болмауы тиіс?
б) 2

39. Міндеттеме қандай құжаттарға сәйкес тиісінше орындалуға тиіс?
г) Міндеттеме шарттары мен заң талаптарына

40. Сапалы біртекеті нақты қоғамдық қатынастарды бірыңғай жақын белгілері бойынша реттеп отыратын нормалар жиынтығы
в) Құқық саласы

41. Сенім серіктестігінің жарғылық қоры неден құралады?
в) Қатысушылар салатын салымнан

42. Акционерлік қоғам дегеніміз не?
в) Жарғылық қоры акциялардың нақты құнына тең белгілі бір санына бөлінген серіктестік

43. Құқықты жүзеге асырудың ерекше тәсілі
а) Құқықты сақтау, құқықты орындау, құқықты пайдалану, құқықты қолдану

44. Акционерлердің құрылтай шартын кім жасайды?
б) Құрылтайшылар

45. Сенім серіктестігі қандай жағдайда тоқталады?
б) Салымшылары мүлдем шығып кеткен жағдайда

46. Мүлікті игіліктер мен құқықтарға нелер жатады?
а) Заттар, ақша, құнды қағаздар, фирмалық атаулар

47. Субьектілердің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын, өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы
в) Меншік құқығы

48. Серіктестік міндеттемелері бойынша өз мүлкімен қосымша жауапкершілікті мойнына жүктейтін, бір немесе бірнеше қатысушылардан тұратын серіктестік
а) Сенім серіктестігі

49. Меншік иесі, азамат, жеке тұлға қай меншік б. т.
б) Жеке меншік

50. Іс жүзінде затқа нақты түрде қожалық ету
б) Иелену

51. Шаруашылық серіктестіктің құрылтай құжаттарын кім куәландыру керек?
в) Нотариат

52. Ортақ міндеттеме қанша жағдайда пайда болады?
б) 2

53. Құқықтық нормалардың элементтері
б) Диспозиция, гипотеза, санкция

54. ЖШС-ке қатысушы не арқылы және қалай  шығады?
б) Арыз және сот тәртібімен

55.  АҚ құрған кезде оның барлық акциялары кімдер арасында бөлінеді?
в) Құрылтайшылардың арасында

56.  Арнайы  жер туралы заңнамалық келісімдермен реттелетін құқық
а) Жерді пайдалану құқығы

57.  Қоғамдық қор
б)  Коммерциялық емес ұйым

58. Қандай ұйым заңды тұлға бола алады?
г) коммерциялық және коммерциялық емес ұйым

59. Заңды тұлғалар бірлестік құра алады ма?
в) бірлестік құра алады
    
60. Оқшау  мүлікке байланысты заңды тұлғаның құқығын атап, көрсет?
б) міндеттемелік және заттық құқықтары

61.Қатысушылар өз мүлкіне міндеттемелік құқықтарын сақтап қалатын заңды тұлғаларға  нелер жатады?
а) АҚ мен ЖШС
б) мекеме және кәсіпорын
в) шаруашылық  серіктестіктер мен кооперативтер
г) қоғамдық бірлестіктер және жабық акционерлік қоғамдар
д) Барлығы дұрыс

62.Заңды  тұлғаның  тұрақты  жұмыс істейтін органы не болып танылады?
б)  тұрған жері

63. Шаруашылық серіктестік пен өндірістік кооперативті құрылтай құжаттарында не көзделуі тиіс?
г) қызметтің мәні мен мақсаты

64.Заңды тұлғаның жарғысында белгіленетін ережелерді көрсет?
а) басқару және бақылау органдары, ұйымның түрі
б) ұйым атауы тұрған жері
в) жұмыс режимі, табысты бөлу тәртібі
г)  жауаптардың барлығы
д) Дұрыс жауаптары көрсетілмеген

65. Филиал- бұл .......
а) заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасқан және өкілдік міндетін жүзеге  асырушы оқшау бөлімше

66. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлғаларға жата ма?
б) жатпайды

67. Шаруашылық серіктестіккке қатысушылардың қандай  құқықтары бар?
д) барлық жауаптар жатады

68. Толық серіктестіктің жарғылық қорын кім белгілейді?
в) құрылтайшылар

69. Серіктестік мүлкінің бөліп берілуге  жататын бөлігі қалай анықталады?
а) баланс ақылы

70. Сенім  серіктестігінің жарғылық қоры қандай салымнан тұрады?
в) қатысушылар салатын салымнан

71. Сенім серіктестігінің ісін басқару қандай серіктестік жүзеге асырады?
г) толық  серіктестігінің көмегімен

72. ЖШС-ке қатысушылардың саны қанша болу керек?
а) 30

73. ЖШС  қызметіне қандай  тексеру  міндетті түрде жүргізілуі тиіс?
в) аудиторлық тексеру

74. Ашық акционерлік қоғам дегеніміз не?
г) қатысушылары өздеріне тиісілі акцияны басқа акционердің  келісімінсіз бөліп бере алатын АҚ

75. Жабық акционерлік  қоғамның міндеттерін көрсет.
д) барлығы

76. Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары – бұл.....
в)  құрылтай шарты мен жарғы

77. АҚ-ның жарғылық қоры өсіру үшін қандай іс- әрекеттерді пайдалануға болады?
г) қосымша акцияларды шығару және акцияның бағасын өсіру

78. Кооператив пайдасы қалай бөлінеді?
а) еңбек  қатысуына сәйкес

79. Міндеттеме дегеніміз не?
в) Бір адам (борышқор) басқа адамның (несие берушінің) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б.

80. Міндеттеме қандай жағдайда пайда болады
в) Шарт, зиян келтіруден немесе өзге де негіздерден

81. Міндеттеме қандай жағдайда тоқтатылады
в) Азамат қайтыс болса, заңды тұлға тартылса немесе борышқор немесе несие беруші бір тұлға болған жағдайда, орындауға мүмкіндік болмаса

82. Акционерлік қоғам дегеніміз?
а) Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарату мақсатында акциялар шығаратын тұлға

83. Акционерлік қоғамның қайта құрылуы және тарату қандай жағдайда жүргізіледі
а) Акционерлік қоғам акционерлер жиналысының шешімі бойынша қайта құрылуы немесе таратылуы мүмкін

84. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы
а) Акционерлік қоғамның екі төменгі мөлшері және оны қалыптастыру тәртібі актілермен айқындалған жағдайда
 
85. Өндірістік кооператив дегенді қалай түсінесіңдер?
б) Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін мүшесін негізде олардың өз еңбегімен қатысуына және мүліктін жарналарын біріктірілуі

86. Өндірістік кооператив қандай жағдайда қайда құрылуы мүмкін
а) Кооператив өз мүшелерінің шешімі бойынша шаруашылық серіктестік болып

87. Келісім – шарт жасау дегеніміз?
а) Шарт бойынша ауыл шаруашылық өнімін өндіруші өзі өсірген немесе сату үшін жүзеге асыратын дайындаушы мен тұлға арасы

88. Алдын – ала жасалатын шарт қандай жағдайда жүргізіледі
д) Шарт бойынша тараптар жасалатын шартта мүлік беру, жұмыс орындау, қызмет көрсету туралы жасасуға міндетті жағдайда

89. Үшінші жақтың пайдасына жасалатын шарт дегенді қалай түсінесіңдер
г) Тараптар нсеи берушіге емсе, шартта көрсетілген немесе көрсетілмеген және борышқордың міндеттемесін өзінін пайдасына орындауды талап етуге құқы бар шарт

90. Сатып алу – сату шарты дегеніміз не?
б) Шарт бойынша бір тарап мүлікті екінші тараптың меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына беруге міндеттенеді.

91. Қандай жағдайда тауарға шарттық талабы қойылады
б) Шарт жасасқан кезде сатушының қасында бар тауарды, заң актілерінде белгіленбесе немесе тауардың сипатынан өре жағдай туындаса

92. Сатушының қандай жағдайда тауар беру жөніндегі міндеті бар
а) Сатушы шартта көздеген тауарды сатып алушыға беругеміндетті

93. Тауарды беру міндетін орындау мерзімі қалай жүргізіледі
а) Сатушының сатып алушыға тауарды беру міндетін орындау мерзімі шартта белгіленеді

94. Айырбас шарты дегеніміз не?
а) Шарт бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық жүргізуді, арасында басқаруда басқа тараптың меншігіне бір тауарды екіншісіне беруді айтамыз

95. Тауар жеткізілімінің қандай шарты бер:
а) Кәсіпкер болып табылатын сатушы сатып алушыға өзі өндіретін немесе сатып алатын тауарларды өзге де мақсаттарға пайдалану келісілген мерзімде беруге міндетті

96. Тауаларды қандай жеткізілім тәртіптермен жүргізеді
д) Барлық жауабы дұрыс

97. Салықтық құқық дегеніміз не?
а) Мемлекеттің салықтық қызметінің барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар

98. Салық салу қатынастары қалай бөлінеді
в) Материалдық ұйымдастыру

99. Мемлекеттік салықтың қызметі барысында туындайтын салықтық қатынастарды реттеуге құқықтық нормалардың жүйеленуі мен белгіленуі
а) Салықтың құқықтық жүйесі

100. АҚ-ның қанша түрі бар?
б) 2

Санат: Тесттер!!! | Салған: Maxo | Уақыты: 16-11-2010, 11:43
Көрулер: 3425 | Жүктелді: 415 | Рейтингі: 3.8/4
Барлық түсініктер: 0
Түсініктерді тек сайтқа тіркелгендер ғана қоса алады!
[ Тіркелу | Кіру ]
Жоғары